Swedish-English translation of uppskatta

Translation of the word uppskatta from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uppskatta in English

uppskatta
beräkningverb reckon, guess
  utgifterverb estimate, cost
  värdeverb appraise, evaluate, estimate, value
  prisverb quote
  skattverb assess
  kvalitetverb appreciate, value
  känslorverb esteem, respect
  värderaverb appreciate, be grateful for
  beräknaverb estimate, calculate
Synonyms for uppskatta
Synonyms for uppskatta
Derived terms of uppskatta
Examples with translation
Det är svårt för en nybörjare att uppskatta vindsurfing.
Similar words

 
 

uppskatta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) uppskattauppskattandeuppskattat
Indikative
1. Present
jaguppskattar
duuppskattar
hanuppskattar
viuppskattar
niuppskattar
deuppskattar
8. Perfect
jaghar uppskattat
duhar uppskattat
hanhar uppskattat
vihar uppskattat
nihar uppskattat
dehar uppskattat
2. Imperfect
jaguppskattade
duuppskattade
hanuppskattade
viuppskattade
niuppskattade
deuppskattade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade uppskattat
duhade uppskattat
hanhade uppskattat
vihade uppskattat
nihade uppskattat
dehade uppskattat
4a. Future
jagskall uppskatta
duskall uppskatta
hanskall uppskatta
viskall uppskatta
niskall uppskatta
deskall uppskatta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha uppskattat
duskall ha uppskattat
hanskall ha uppskattat
viskall ha uppskattat
niskall ha uppskattat
deskall ha uppskattat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att uppskatta
dukommer att uppskatta
hankommer att uppskatta
vikommer att uppskatta
nikommer att uppskatta
dekommer att uppskatta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha uppskattat
dukommer att ha uppskattat
hankommer att ha uppskattat
vikommer att ha uppskattat
nikommer att ha uppskattat
dekommer att ha uppskattat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle uppskatta
duskulle uppskatta
hanskulle uppskatta
viskulle uppskatta
niskulle uppskatta
deskulle uppskatta
12. Conditional perfect
jagskulle ha uppskattat
duskulle ha uppskattat
hanskulle ha uppskattat
viskulle ha uppskattat
niskulle ha uppskattat
deskulle ha uppskattat
Subjunctive
6. Subject
jagmå uppskatta
dumå uppskatta
hanmå uppskatta
vimå uppskatta
nimå uppskatta
demå uppskatta
13.Present perfect
jagmå ha uppskattat
dumå ha uppskattat
hanmå ha uppskattat
vimå ha uppskattat
nimå ha uppskattat
demå ha uppskattat
Imperative
Affirmative
duuppskatta
viLåt oss uppskatta
niuppskatta
Negative
duuppskatta inte
niuppskatta inte
Your last searches