Swedish-English translation of värdera

Translation of the word värdera from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

värdera in English

värdera
värdeverb appraise, evaluate, estimate, value, prize, value highly
  prisverb quote
  skattverb assess
  kvalitetverb appreciate, value
  uppskattaverb appreciate, be grateful for
  bedömaverb evaluate, judge
Synonyms for värdera
Synonyms for värdera
Derived terms of värdera
Similar words

 
 

värdera as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) värderavärderandevärderat
Indikative
1. Present
jagvärderar
duvärderar
hanvärderar
vivärderar
nivärderar
devärderar
8. Perfect
jaghar värderat
duhar värderat
hanhar värderat
vihar värderat
nihar värderat
dehar värderat
2. Imperfect
jagvärderade
duvärderade
hanvärderade
vivärderade
nivärderade
devärderade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade värderat
duhade värderat
hanhade värderat
vihade värderat
nihade värderat
dehade värderat
4a. Future
jagskall värdera
duskall värdera
hanskall värdera
viskall värdera
niskall värdera
deskall värdera
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha värderat
duskall ha värderat
hanskall ha värderat
viskall ha värderat
niskall ha värderat
deskall ha värderat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att värdera
dukommer att värdera
hankommer att värdera
vikommer att värdera
nikommer att värdera
dekommer att värdera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha värderat
dukommer att ha värderat
hankommer att ha värderat
vikommer att ha värderat
nikommer att ha värderat
dekommer att ha värderat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle värdera
duskulle värdera
hanskulle värdera
viskulle värdera
niskulle värdera
deskulle värdera
12. Conditional perfect
jagskulle ha värderat
duskulle ha värderat
hanskulle ha värderat
viskulle ha värderat
niskulle ha värderat
deskulle ha värderat
Subjunctive
6. Subject
jagmå värdera
dumå värdera
hanmå värdera
vimå värdera
nimå värdera
demå värdera
13.Present perfect
jagmå ha värderat
dumå ha värderat
hanmå ha värderat
vimå ha värderat
nimå ha värderat
demå ha värderat
Imperative
Affirmative
duvärdera
viLåt oss värdera
nivärdera
Negative
duvärdera inte
nivärdera inte
Your last searches