Swedish-English translation of vamp

Translation of the word vamp from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vamp in English

vamp
kärlek - kvinnanoun flirt, coquette, vamp [arch.]
Synonyms for vamp
förförerskanoun manslukerska, golddigger
Derived terms of vamp
Similar words

 
 

Wiki
VaMP är ett förarlöst fordon som utvecklades under 1990-talet i ett projektet EUREKA Prometheus Project. Fordonet fanns i två exemplar varav nummer två kallades för VITA-2. Bägge fordonen var fullt autonoma och orienterade sig med optiska sensorer och datorstöd.

Your last searches