Swedish-English translation of veckoslut

Translation of the word veckoslut from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

veckoslut in English

veckoslut
periodnoun weekend
Synonyms for veckoslut
Synonyms for veckoslut
Similar words

 
 

Wiki
Veckoslut, eller weekend, är de sista dagarna på en vecka. I danskan används weekend. Inom kristendomen syftar termen vanligtvis på fredag, lördag och söndag.

Your last searches