Swedish-English translation of vev

Translation of the word vev from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vev in English

vev
mekanisknoun crank
Derived terms of vev
Similar words

 
 

Wiki
En vev är en mekanisk anordning för omvandla en fram- och återgående linjär rörelse till en roterande rörelse. Kraften som åstadkommer den linjära rörelsen ansätts på periferin på en anordning som fungerar som ett roterande hjul vars centrum tar emot den överförda kraften. Ordet vev användes vanligen när kraften är manuell (hand eller fot).

Your last searches
vev