Swedish-English translation of vibrator

Translation of the word vibrator from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vibrator in English

vibrator
allmännoun vibrator
Similar words

 
 

Wiki
Vibrator, teknisk anordning som alstrar vibration. Vibratorer används i bland annat mobiltelefoner, handkontroller till spelkonsoler och sexuella hjälpmedel. Den vanligaste vibratorkonstruktionen är en elmotor vid vars axel en asymmetrisk tyngd är fäst.

Your last searches