Swedish-English translation of vid

Translation of the word vid from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vid in English

vid
rumadjective ample, roomy, spacious, commodious
  storlekadjective wide, broad
  närhetother at, in
  möjlighetother in case of
  lägeother by, near
  tidother at
Synonyms for vid
Synonyms for vid
Derived terms of vid
besvärlig individ, binda vid, bli fäst vid, bli gravid, bredvid, bunden vid hemmet, bundenhet vid sängen, därvid, davidsstjärna, dellikvid, dividend, dividera, ensemble vid repertoarteater, excentrisk individ, föra vidare, förblekna bredvid, vidare, vidare till, gravid, graviditet, ha ett vidlyftigt sexliv, häfta vid, hålla fast vid, hålla fast vid sina krav, hålla sig fast vid, himmelsvid skillnad, individ, individualisera, individualism, individualist, individualistisk, individualitet, individuell, individuellt, inne vid kusten, inte helt ha vant sig vid tanken, inte kännas vid, inte vilja kännas vid, karaktärssvag individ, klamra sig fast vid varandra
knega vidare, köra vidare, kvida, kvidd, kvinna som blivit dragen vid näsan, lägga sista handen vid, lämna som dellikvid, låta det bli därvid, lätt vidröra, likna vid, likvida tillgångar, likvidator, likvidera, likvidering, likviditet, man som blivit dragen vid näsan, med vidöppen mun, Montevideo, och så vidare, ovan vid, överdomare vid högsta domstolen, ovidkommande, ovidkommande anmärkning, vid gavel, prata bredvid munnen, prata vidlyftigt, räckvidd, revidera, sälja vid dörrarna, vida, vida inte, sida vid sida, skicka vidare, slita vidare, snudda vid, stå fast vid, stämning vid vite, stelna vid, svida, svidande, tills vidare, utan vidare, utvidga, utvidga sig, utvidgad, utvidgas, utvidgning, vara där vid ankomsten av, vara tillbaka vid startpunkten, vid behov, vid det tillfället, vid första anblick, vid första anblicken, vid första ögonkast, vid halvt medvetande, vid medvetande, vid närmare eftertanke, vid närmare övervägande, vid samma tempo som, vid sammanstötning, vid sidan av målet, vid sidan om, vid utövandet av, vida, vidare, vidarebefordra, vidbränna, vidd, vide, video, videoband, videobanda, videobandspelare, videokamera, videokassett, videoklipp, vidfäst, vidga, vidga ens vyer, vidga sig, vidhäftande, vidhålla, vidhänga, vidhängande, vidkännas, vidlyftig, vidlyftighet, vidmakthålla normalt lufttryck, vidöppen, vidöppna ögon, vidrig, vidröra, vidskepelse, vidskeplig, vidstående, vidsträckt, vidsynt, vidsynthet, vidta motåtgärder mot, vidvinkelobjektiv, vidhäftning, lägga till vid, vidkomma, vidimera, vidmakthålla, dragen vid näsan, evidens, vidgning, kvidande, kila vidare, vidunderlig, svid, likvid, likviderad, vidunder, reviderad, revidering, spännvidd, röra vid, vidröring, vidtaga, variationsvidd, vidarebefordran, vidareutveckla, vid, vidkommande, vidta
Similar words

 
 

Wiki
Vid är ett samhälle i Veszprém i Ungern. Vid ligger i Ajkai kommun och har en area på 3,17 km². År 2001 hade Vid totalt 119 invånare.

Your last searches
vid