Swedish-English translation of vinnlägga

Translation of the word vinnlägga from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vinnlägga in English

vinnlägga
allmän? endeavor
Similar words

 
 

vinnlägga as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) vinnläggavinnläggandevinnläggat
Indikative
1. Present
jagvinnläggar
duvinnläggar
hanvinnläggar
vivinnläggar
nivinnläggar
devinnläggar
8. Perfect
jaghar vinnläggat
duhar vinnläggat
hanhar vinnläggat
vihar vinnläggat
nihar vinnläggat
dehar vinnläggat
2. Imperfect
jagvinnläggade
duvinnläggade
hanvinnläggade
vivinnläggade
nivinnläggade
devinnläggade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade vinnläggat
duhade vinnläggat
hanhade vinnläggat
vihade vinnläggat
nihade vinnläggat
dehade vinnläggat
4a. Future
jagskall vinnlägga
duskall vinnlägga
hanskall vinnlägga
viskall vinnlägga
niskall vinnlägga
deskall vinnlägga
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha vinnläggat
duskall ha vinnläggat
hanskall ha vinnläggat
viskall ha vinnläggat
niskall ha vinnläggat
deskall ha vinnläggat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att vinnlägga
dukommer att vinnlägga
hankommer att vinnlägga
vikommer att vinnlägga
nikommer att vinnlägga
dekommer att vinnlägga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha vinnläggat
dukommer att ha vinnläggat
hankommer att ha vinnläggat
vikommer att ha vinnläggat
nikommer att ha vinnläggat
dekommer att ha vinnläggat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle vinnlägga
duskulle vinnlägga
hanskulle vinnlägga
viskulle vinnlägga
niskulle vinnlägga
deskulle vinnlägga
12. Conditional perfect
jagskulle ha vinnläggat
duskulle ha vinnläggat
hanskulle ha vinnläggat
viskulle ha vinnläggat
niskulle ha vinnläggat
deskulle ha vinnläggat
Subjunctive
6. Subject
jagmå vinnlägga
dumå vinnlägga
hanmå vinnlägga
vimå vinnlägga
nimå vinnlägga
demå vinnlägga
13.Present perfect
jagmå ha vinnläggat
dumå ha vinnläggat
hanmå ha vinnläggat
vimå ha vinnläggat
nimå ha vinnläggat
demå ha vinnläggat
Imperative
Affirmative
duvinnlägga
viLåt oss vinnlägga
nivinnlägga
Negative
duvinnlägga inte
nivinnlägga inte
Your last searches