Swedish-English translation of vinranka

Translation of the word vinranka from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vinranka in English

vinranka
botaniknoun grapevine, vine
Similar words

 
 

Wiki
Vinranka (Vitis vinifera) är den vanliga europeiska arten av vinsläktet för framställning av vin, och kallas även europeisk vinranka eller ibland eurasisk vinranka. De allra flesta viner i världen produceras av druvor från denna art. Dock är det vanligt att Vitis vinifera ympas på rotstockar av andra arter i vinsläktet för att uppnå resistens mot vinlusen.

Your last searches