Swedish-English translation of virke

Translation of the word virke from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

virke in English

virke
snickerinoun wood, lumber
Synonyms for virke
Synonyms for virke
Derived terms of virke
Similar words

 
 

Wiki
Virke är timmerråvara som är bearbetad i exempelvis ett sågverk och består enbart av materialet trä. Det sågade virket kan till exempel vara byggnadsvirke eller snickerivirke som förädlas vidare till produkter i industrin eller exporteras.

Your last searches