Swedish-English translation of visdom

Translation of the word visdom from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

visdom in English

visdom
allmän? wisdom
Synonyms for visdom
Synonyms for visdom
Derived terms of visdom
Examples with translation
Det krävs visdom för att förstå visdom: musiken är ingenting om publiken är döv.
Similar words

 
 

Wiki
Visdom eller vishet är ett ord som har en djupare innebörd än till exempel kunskap, förstånd/intelligens samt erfarenhet. Förutom att besitta dessa tre egenskaper ska man även ha förmågan att kunna kombinera dessa så att de beslut man fattar blir de bästa möjliga ur alla aspekter. Jämför: kunskap Intelligibilitet Intelligens Förstånd Visdomstand.

Your last searches