Swedish-French translation of avböja

Translation of the word avböja from swedish to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avböja in French

avböja
allmänverb décliner, refuser
  chansverb laisser passer
Synonyms for avböja
Synonyms for avböja
Anagrams of avböja
Similar words

 
 

avböja as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) avböjaavböjandeavböjt
Indikative
1. Present
jagavböjer
duavböjer
hanavböjer
viavböjer
niavböjer
deavböjer
8. Perfect
jaghar avböjt
duhar avböjt
hanhar avböjt
vihar avböjt
nihar avböjt
dehar avböjt
2. Imperfect
jagavböjde
duavböjde
hanavböjde
viavböjde
niavböjde
deavböjde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade avböjt
duhade avböjt
hanhade avböjt
vihade avböjt
nihade avböjt
dehade avböjt
4a. Future
jagskall avböja
duskall avböja
hanskall avböja
viskall avböja
niskall avböja
deskall avböja
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha avböjt
duskall ha avböjt
hanskall ha avböjt
viskall ha avböjt
niskall ha avböjt
deskall ha avböjt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att avböja
dukommer att avböja
hankommer att avböja
vikommer att avböja
nikommer att avböja
dekommer att avböja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha avböjt
dukommer att ha avböjt
hankommer att ha avböjt
vikommer att ha avböjt
nikommer att ha avböjt
dekommer att ha avböjt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle avböja
duskulle avböja
hanskulle avböja
viskulle avböja
niskulle avböja
deskulle avböja
12. Conditional perfect
jagskulle ha avböjt
duskulle ha avböjt
hanskulle ha avböjt
viskulle ha avböjt
niskulle ha avböjt
deskulle ha avböjt
Subjunctive
6. Subject
jagmå avböja
dumå avböja
hanmå avböja
vimå avböja
nimå avböja
demå avböja
13.Present perfect
jagmå ha avböjt
dumå ha avböjt
hanmå ha avböjt
vimå ha avböjt
nimå ha avböjt
demå ha avböjt
Imperative
Affirmative
duavböj
viLåt oss avböja
niavböj
Negative
duavböj inte
niavböj inte
Your last searches