Swedish-French translation of ersätta

Translation of the word ersätta from swedish to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ersätta in French

ersätta
ersättandeverb substituer
  förlusterverb se rattraper, se dédommager, récupérer
  förbättringverb remplacer
  utgifterverb rembourser
  skadaverb rémunérer, compenser, dédommager
  felverb compenser
  ansträngningverb rémunérer, rétribuer, récompenser
  betalningverb rémunérer
  varorverb substituer
  föremålverb remplacer
  personverb remplacer, substituer, supplanter
Synonyms for ersätta
Synonyms for ersätta
Derived terms of ersätta
Anagrams of ersätta
Examples with translation
Jag tror inte att tv någonsin kommer att ersätta böcker.
Similar words

 
 

Your last searches