Swedish-French translation of förvränga

Translation of the word förvränga from swedish to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förvränga in French

förvränga
sanningverb mutiler, corrompre, dénaturer, déformer, fausser
  optikverb déformer, distordre
  förvridaverb distordre, déformer, contorsionner
Synonyms for förvränga
Synonyms for förvränga
Similar words

 
 

Your last searches