Swedish-French translation of igen

Translation of the word igen from swedish to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

igen in French

igen
återother encore une fois, de nouveau
Synonyms for igen
Synonyms for igen
Derived terms of igen
ålderstigen, alltigenom, antagligen, antigen, äntligen, årligen, besöka igen, bestiga igen, bläddra igenom, bli sams igen, blöta igenom, börja dricka sprit igen, bosätta sig igen, bryta igenom, dagligen, därigenom, dirigent, driva igenom, egentligen, egentligen inte, få att smälla igen, igenom, falla igen, falla igenom, fästa igen, fastbinda igen, följaktligen, förmodligen, frysa igen, fylla igen, igenom, gå ned igen, gå ut igen, ge igen, gedigen, ha en skarp intelligens, hjälpa igenom, hjälpa någon igenom, högeligen, huvudsakligen
Anagrams of igen
Similar words

 
 

Your last searches