Swedish-French translation of läsa om

Translation of the word läsa om from swedish to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

läsa om in French

läsa om
allmänverb relire
Examples with translation
Min mamma kan inte läsa utan glasögon.
Jag har inga böcker att läsa.
Jag är trött på att läsa.
Similar words

 
 

Your last searches