Swedish-French translation of upp

Translation of the word upp from swedish to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

upp in French

upp
prisother augmenté, monté
  positionother debout
  riktningother haut, en haut
Derived terms of upp
åldersgrupp, arbeta i grupp, åstadkomma stor uppståndelse, äta upp, åter gå upp, åter uppresa, återuppbygga, återuppbyggande, återuppflammande, återuppleva, återuppliva, återupplivande, återupplivande genom mun-mot-munmetoden, återupprusta, återupprustning, återuppstående, återuppta, återupptäcka, återupptagande, återupptända, återuppträda, återuppträdande, återuppväcka, återuppväckande, återuppvaknande, avfallsupphämtning, backa upp, bända upp, bilda en grupp, bister uppsyn, blanda upp, blåsa upp, bli uppretad, blodgrupp, blossa upp, boskapsuppfödare, bränna upp, brist på uppriktighet, brusa upp, bryta upp
bygga upp, daglig uppgift, dåligt uppförande, dela upp, dela upp i doser, det är uppenbart, diska upp, dödstrupp, dra upp, dra upp med roten, dricka upp, driva upp, dyka upp, eftertrupp, egga upp, få det att gå jämnt upp, upp, fallskärmstrupper, fånga upp, fara upp, fiffa upp, flamma upp, flyga upp, följa upp, följa upp med, folkgrupp, folkgrupps-, folkuppviglare, förtrupp, fräscha upp sig, friska upp, fylla upp, gå helt upp i, gå i uppfyllelse, upp, upp i lågor, upp i rök, upp i vikt, upp mot, upp till ytan, uppför, galna upptåg, gaska upp sig, ge en uppsträckning, ge i uppdrag, ge upp, ge upp sina studier, ge upplysningar om, geografisk uppslagsbok, göra grupparbete, göra sitt första uppträdande, göra upp, göra uppehåll, göra uppmärksam på, göra uppror, göra upprymd, gott uppförande, gräva upp, grupp, gruppera, gruppera sig, gruppering, gruppterapi, guppig, ha sitt upphov i, ha uppsikt över, hålla noggrann uppsikt över, hälla upp, hålla upp, hålla uppe, hänga upp, hänga upp sig på, helt uppta, hemuppgifter, hetsa upp, hetsa upp sig, hinna upp, hissa upp, hissa upp ur, högre upp, högt upp, hoppa upp, hosta upp, i uppsåt att skada, inte ge upp, inte uppriktig, intressant uppgift, intressant upplysning, jaga upp sig, Johannes' uppenbarelse, kasta upp, kasta upp i luften, kavla upp sina ärmarna, klä upp, klå upp, klä upp sig, klara upp, klarna upp, klättra upp, klättra uppför, knäppa upp, knyta upp, komma upp till, köpa upp, korka upp, kreatursuppfödare, krupp, kupp, ladda upp, lägga upp, lägga upp lager av, läsa upp, låsa upp, läxa upp, liva upp, livsuppehälle, livsuppfattning, lösa upp, lösas upp, lupp, lyfta upp, lyfta upp ena sidan, lyfta upp ur, lysa upp, man som själv har arbetat sig upp, märka upp, med uppspärrade ögon, missuppfatta, missuppfattning, mittuppslag, mjuka upp, moraliskt uppförande, moralupplösning, mot uppvisande av, möta upp, muntra upp, nosa upp, nyhetsuppläsare, omgruppera, ordna upp, ösa upp, ouppfostrad, oupphörlig, oupphörligt, ouppklarad, ouppklarad sak, ouppklarade detaljer, oupplöslig, oupplyst, ouppmärksam, ouppmärksamhet, ouppriktighet, ouppsåtlig, överuppsyningsman, packa upp, påkalla någons uppmärksamhet på, partigrupp, påtryckningsgrupp, piffa upp, piffa upp sig, pigga upp, pigga upp sig, plocka upp, plocka upp efter, polera upp, popgrupp, prisuppgift, pumpa upp, puppa, putsa upp, rabbla upp, räkna upp, rapa upp, räta upp sig, reda upp, regla upp, reseuppehåll, reta upp, reta upp sig, rigga upp, rikta uppmärksamhet på, ringa upp, rinna upp, rista upp, riva upp, rockgrupp, röra sig upp och ner, röra upp, rulla upp, rycka upp med roten, rycka upp sig, samlad uppmärksamhet, sätta sig upp mot, sätta upp, sätta upp mot, se upp, se upp till, sexuellt upphetsad, sitta upp, sitta uppe, sitta uppflugen, sitta upprätt, självuppdragande, självuppoffring, självupptagen, självupptagen kvinna, självupptagen man, sjuklig självupptagenhet, skaffa upplysningar om, skära upp, skära upp magen på, skjuta upp, skölja upp, sköljas upp på stranden, skriva upp, skruva upp, skyffla upp, slå upp, slänga upp, sluta upp med, slutta uppåt, snappa upp, snoka upp, snygga upp, snygga upp sig, socialt uppförande, soluppgång, som inte kan upplösas, spänna upp, spännande upplevelse, spänt uppmärksam, spåra upp, specialtrupp, sprätta upp, stå upprätt, städa upp, ställa sig upp, ställa upp, ställa upp på led, ställa upp som kandidat, stämma upp, stanna upp, stanna uppe, stapla upp, statskupp, stega upp, stiga upp, stoppa upp, stöta upp, stridstupp, studsa upp, suga upp, supplement, supplementär, supplera, supplikant, supporter, suppositorium, suppuration, surpuppa, svullna upp, ta upp, ta upp ur graven, tabelluppställning, tapetuppsättare, tilldra sig uppmärksamhet, tina upp, titta upp, titta uppåt, torka upp, totalt upptagen, trappa upp, trappuppgång, trassla upp, trassla upp sig, trupp, trupper, trupptransportfartyg, tupp, tuppfäktning, tuppkam, tuppkyckling, tupplur, under uppförande, undgå ens uppmärksamhet, upp med händerna, upp och ner, upp, upp till, uppassare, uppåt, uppåtgående, uppbackning, uppbjuda, uppblåsa, uppblåsbar, uppblåst, uppblåst kvinna, uppblåst man, uppblåsthet, uppblötning, uppbörd, uppbördsman, uppbrusande, uppbygga, uppbyggande, uppbyggelse, uppdaga, uppdagande, uppdatera, uppdela, uppdelad, uppdiktad, uppdrag, uppdykande, uppe, uppehåll, uppehålla, uppehålla med löften, uppehålla sig, uppenbar, uppenbara, uppenbara sig, uppenbarande, uppenbarligen, uppercut, uppfångande, uppfartsväg, uppfatta, uppfatta personligt, uppfattning, uppfinna, uppfinnare, uppfinning, uppfinningsförmåga, uppföda, uppfödare, uppfödning, uppföljning, uppför backen, uppför trappan, uppföra, uppföra sig, uppföra sig dåligt, uppföra sig illa, uppföra sig ordentligt, uppförande, uppföras, uppförs-, uppförsbacke, uppfostra, uppfostran, uppfostringsbar, uppfriska, uppfriskande, uppfriskning, uppfunnen, uppfylla, uppfylld av, uppfyllelse, uppgå till, uppge, uppgift, uppgivande, uppgiven, uppgjord, uppgörelse, uppgrävning, upphänga, upphängning, upphäva, upphäva segregationen, upphäva varandra, upphävande, upphetsa, upphetsande, upphetsning, upphetta, upphettning, upphöja, upphöjande på tronen, upphöjd, upphöjning, upphöra, upphöra att gälla, upphöra med, upphörande, upphörd serie, upphov, upphovsrätt, uppiggande piller, uppiggningsmedel, uppkäftig, uppkäftighet, uppkäftigt svar, uppkastning, uppkok, uppkomling, uppkomma, uppkomst, uppladdningsbar, upplaga, upplagd, uppläggningsfat, uppläsning, upplevelse, upplevelser, uppliva, upplivande, upplopp, upplösa, upplösbar, upplöslig, upplösning, upplysa, upplysa någon, upplysa om, upplysande, upplysning, upplyst, uppmana, uppmaning, uppmärksam, uppmärksam på, uppmärksamhet, uppmärksamma, uppmätning, uppmätt, uppmjukande, uppmuntra, uppmuntran, uppmuntrande, upp, uppnådd, uppnåelig, uppnående, uppnäsa, uppnosig, uppnosighet, uppoffra, uppräkna, uppräkning, upprätt, upprätta, upprättande, upprätthålla, upprätthållande, upprättstående, upprensning, upprepa, upprepad, upprepade gånger, upprepande, upprepas, upprepning, uppresning, uppreta, uppretad, uppriktig, uppriktighet, uppriktigt, upprivande, uppror, uppröra, upprörande, upprörd, upprorisk, upprorsledare, upprorsmakare, upprorsman, upprullad, uppryckande, upprymd, upprymdhet, upprymt, uppsägning, uppsamlingsbassäng, uppsåtlig, uppsats, uppsättning, uppseende, uppsikt, uppskaka, uppskakad, uppskakande, uppskatta, uppskattad, uppskattande, uppskattning, uppskjuta, uppskjutande, uppskjuten, uppskjutning, uppskörtning, uppskov, uppskuret köttpålägg, uppslag, uppslagsbok, uppslagsord, uppslagsrik, uppslagsverk, uppslamning, uppsluka, uppslukande, uppsluppen, uppsluppenhet, uppsnappa, uppsnappande, uppsnygga, uppsplittring, uppstå, uppställning, uppställning för sjukvisitation, uppståndelse, uppstaplad, uppstigning, uppstoppning, uppstötning, uppstudsig, uppstyltad, uppsuga, uppsvälld, uppsvällning, uppsving, uppsvullen, uppsyn, uppsyningsman, uppta, upptäcka, upptäckare, upptäckt, upptäcktsresande, upptåg, upptagande, upptagen, upptaget, upptagning, upptända, upptänklig, uppteckna, upptina, uppträda, uppträda malligt, uppträda nedlåtande mot, uppträda skrytsam, uppträdande, upptravad, upptuktelse, uppväga, uppvägande, uppvägd, uppvaknande, uppvakta, uppvaktning, uppvärdera, uppväxande, uppväxtår, uppväxttid, uppvigla mot, uppvigla till, uppviglare, uppvigling, uppvisande, uppvisning, utbrytargrupp, väcka en hel del uppmärksamhet, väcka stort uppseende, väcka uppmärksamhet, väga upp, vakna upp, väluppfostrad, vända upp och ner på, vara en omöjlig uppgift, vara förälskad upp över öronen, vara upp i dagen, vara uppe, vara uppenbar, vara upphov till, vara uppretad, vara uppriktig mot, vara uppriktig mot någon, vara upprymd, vara uppstigen, värma upp, värma upp i förväg, värmas upp, växa upp, visa upp, yuppie, uppslukad, uppgradera, uppåtsträvande, upphandla, namnupprop, uppdragsgivare, arbetsuppgift, uppdelning, föda upp, uppspelt, botten upp, mäta upp, självupptagenhet, ett fartgupp, uppleva, uppfinningsrik, fleruppdragskörning, uppfyllande, sluta upp bakom, uppdatering, upplag, uppoffring, uppehälle, uppköp, gaska upp, uppskattar, uppenbart, grupparbete, gruppboende, guppa, gupp, strypa tuppen, veva upp, hemuppgift, högst upp, längst upp, hålla uppsikt, upptakt, oupphörligen, kliva upp, ledningsgrupp, livsuppgift, uppegga, uppsjö, uppkalla, uppemot, piska upp, uppvigla, polisuppbåd, ragga upp, upprustning, uppsträckning, uppgivenhet, uppskrämd, uppassning, uppjagad, upplärd, uppriven, ta en tupplur, starta upp, uppstart, upprusta, suppleant, supponera, support, supporta, töa upp, truppchef, uppskattningsvis, uppbokat, uppbringa, uppbyggnad, uppdriven, uppenbarelse, uppförstora, uppgifter, uppgång, upphetsad, upphettad, upprinnelse, uppklippt, uppkoppling, uppväcka, upplösas, uppmärksammad, uppochnedvänd, uppochnervänd, uppresa, uppseendeväckande, uppstarta, uppstämd, uppstår, uppstöta, uppsäga, uppsåt, uppteckning, uppvaktad, uppvisa, utan uppehåll, yuppie-nalle, yuppienalle, återuppföra, återupprepa, återupprätta
Similar words

 
 

Your last searches
upp