Swedish-German translation of ända

Translation of the word ända from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ända in German

ända
sista delnoun Ende [n]
  kroppnoun Hintern [m], Hinterteil [n], Gesäß [n]
Synonyms for ända
Synonyms for ända
Derived terms of ända
ända sedan, ända till, ända tills, ända tills nu, ändamål, ändamålsenlig, ändamålsenlighet, anlända, antända, använda, använda felaktigt, använda för mycket, använda något mot någon, använda sparsamt, återanvända, återsändande, återupptända, återvända, avbländare, avsända, avsändande, avsändare, baktända, bända upp, blända, blända av, bländad, bländande, bländande ljussken, brända jordens politik, braständare, dagslända, eftersända, finländare, för alla ändamål, fulländad, hända, hända före, hända samtidigt, hänvända sig till
Similar words

 
 

ända as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) ändaändandeändat
Indikative
1. Present
jagändar
duändar
hanändar
viändar
niändar
deändar
8. Perfect
jaghar ändat
duhar ändat
hanhar ändat
vihar ändat
nihar ändat
dehar ändat
2. Imperfect
jagändade
duändade
hanändade
viändade
niändade
deändade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade ändat
duhade ändat
hanhade ändat
vihade ändat
nihade ändat
dehade ändat
4a. Future
jagskall ända
duskall ända
hanskall ända
viskall ända
niskall ända
deskall ända
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha ändat
duskall ha ändat
hanskall ha ändat
viskall ha ändat
niskall ha ändat
deskall ha ändat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ända
dukommer att ända
hankommer att ända
vikommer att ända
nikommer att ända
dekommer att ända
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha ändat
dukommer att ha ändat
hankommer att ha ändat
vikommer att ha ändat
nikommer att ha ändat
dekommer att ha ändat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle ända
duskulle ända
hanskulle ända
viskulle ända
niskulle ända
deskulle ända
12. Conditional perfect
jagskulle ha ändat
duskulle ha ändat
hanskulle ha ändat
viskulle ha ändat
niskulle ha ändat
deskulle ha ändat
Subjunctive
6. Subject
jagmå ända
dumå ända
hanmå ända
vimå ända
nimå ända
demå ända
13.Present perfect
jagmå ha ändat
dumå ha ändat
hanmå ha ändat
vimå ha ändat
nimå ha ändat
demå ha ändat
Imperative
Affirmative
duända
viLåt oss ända
niända
Negative
duända inte
niända inte
Your last searches