Swedish-German translation of åstadkomma

Translation of the word åstadkomma from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

åstadkomma in German

åstadkomma
utföraverb erzielen, erreichen, vollbringen, realisieren, verwirklichen
Synonyms for åstadkomma
Synonyms for åstadkomma
Derived terms of åstadkomma
Similar words

 
 

åstadkomma as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) åstadkommaåstadkommandeåstadkommit
Indikative
1. Present
jagåstadkommer
duåstadkommer
hanåstadkommer
viåstadkommer
niåstadkommer
deåstadkommer
8. Perfect
jaghar åstadkommit
duhar åstadkommit
hanhar åstadkommit
vihar åstadkommit
nihar åstadkommit
dehar åstadkommit
2. Imperfect
jagåstadkom
duåstadkom
hanåstadkom
viåstadkom
niåstadkom
deåstadkom
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade åstadkommit
duhade åstadkommit
hanhade åstadkommit
vihade åstadkommit
nihade åstadkommit
dehade åstadkommit
4a. Future
jagskall åstadkomma
duskall åstadkomma
hanskall åstadkomma
viskall åstadkomma
niskall åstadkomma
deskall åstadkomma
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha åstadkommit
duskall ha åstadkommit
hanskall ha åstadkommit
viskall ha åstadkommit
niskall ha åstadkommit
deskall ha åstadkommit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att åstadkomma
dukommer att åstadkomma
hankommer att åstadkomma
vikommer att åstadkomma
nikommer att åstadkomma
dekommer att åstadkomma
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha åstadkommit
dukommer att ha åstadkommit
hankommer att ha åstadkommit
vikommer att ha åstadkommit
nikommer att ha åstadkommit
dekommer att ha åstadkommit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle åstadkomma
duskulle åstadkomma
hanskulle åstadkomma
viskulle åstadkomma
niskulle åstadkomma
deskulle åstadkomma
12. Conditional perfect
jagskulle ha åstadkommit
duskulle ha åstadkommit
hanskulle ha åstadkommit
viskulle ha åstadkommit
niskulle ha åstadkommit
deskulle ha åstadkommit
Subjunctive
6. Subject
jagmå åstadkomma
dumå åstadkomma
hanmå åstadkomma
vimå åstadkomma
nimå åstadkomma
demå åstadkomma
13.Present perfect
jagmå ha åstadkommit
dumå ha åstadkommit
hanmå ha åstadkommit
vimå ha åstadkommit
nimå ha åstadkommit
demå ha åstadkommit
Imperative
Affirmative
duåstadkom
viLåt oss åstadkomma
niåstadkom
Negative
duåstadkom inte
niåstadkom inte
Your last searches