Swedish-German translation of övervärdera

Translation of the word övervärdera from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

övervärdera in German

övervärdera
allmänverb überschätzen, überbewerten
Synonyms for övervärdera
Similar words

 
 

övervärdera as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) övervärderaövervärderandeövervärderat
Indikative
1. Present
jagövervärderar
duövervärderar
hanövervärderar
viövervärderar
niövervärderar
deövervärderar
8. Perfect
jaghar övervärderat
duhar övervärderat
hanhar övervärderat
vihar övervärderat
nihar övervärderat
dehar övervärderat
2. Imperfect
jagövervärderade
duövervärderade
hanövervärderade
viövervärderade
niövervärderade
deövervärderade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade övervärderat
duhade övervärderat
hanhade övervärderat
vihade övervärderat
nihade övervärderat
dehade övervärderat
4a. Future
jagskall övervärdera
duskall övervärdera
hanskall övervärdera
viskall övervärdera
niskall övervärdera
deskall övervärdera
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha övervärderat
duskall ha övervärderat
hanskall ha övervärderat
viskall ha övervärderat
niskall ha övervärderat
deskall ha övervärderat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att övervärdera
dukommer att övervärdera
hankommer att övervärdera
vikommer att övervärdera
nikommer att övervärdera
dekommer att övervärdera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha övervärderat
dukommer att ha övervärderat
hankommer att ha övervärderat
vikommer att ha övervärderat
nikommer att ha övervärderat
dekommer att ha övervärderat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle övervärdera
duskulle övervärdera
hanskulle övervärdera
viskulle övervärdera
niskulle övervärdera
deskulle övervärdera
12. Conditional perfect
jagskulle ha övervärderat
duskulle ha övervärderat
hanskulle ha övervärderat
viskulle ha övervärderat
niskulle ha övervärderat
deskulle ha övervärderat
Subjunctive
6. Subject
jagmå övervärdera
dumå övervärdera
hanmå övervärdera
vimå övervärdera
nimå övervärdera
demå övervärdera
13.Present perfect
jagmå ha övervärderat
dumå ha övervärderat
hanmå ha övervärderat
vimå ha övervärderat
nimå ha övervärderat
demå ha övervärderat
Imperative
Affirmative
duövervärdera
viLåt oss övervärdera
niövervärdera
Negative
duövervärdera inte
niövervärdera inte
Your last searches