Swedish-German translation of andra

Translation of the word andra from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

andra in German

andra
determinantadjective anderer, andere, anderes
  ordningstaladjective zweite
  ordningstalnoun Zweite [m]
  allmänother andere
  pronomen - pluralother andere
  pronomen - singularother andere
  ordningstalother zweite
Derived terms of andra
Examples with translation
Ena sidan av ett mynt kallas för 'krona' och den andra kallas för 'klave'.
Den andra fungerar inte.
Var är de andra flickorna?
Vår skola ligger på andra sidan floden.
I matematik var han vida överlägsen alla andra.
Similar words

 
 

andra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) andraandrandeandrat
Indikative
1. Present
jagandrar
duandrar
hanandrar
viandrar
niandrar
deandrar
8. Perfect
jaghar andrat
duhar andrat
hanhar andrat
vihar andrat
nihar andrat
dehar andrat
2. Imperfect
jagandrade
duandrade
hanandrade
viandrade
niandrade
deandrade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade andrat
duhade andrat
hanhade andrat
vihade andrat
nihade andrat
dehade andrat
4a. Future
jagskall andra
duskall andra
hanskall andra
viskall andra
niskall andra
deskall andra
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha andrat
duskall ha andrat
hanskall ha andrat
viskall ha andrat
niskall ha andrat
deskall ha andrat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att andra
dukommer att andra
hankommer att andra
vikommer att andra
nikommer att andra
dekommer att andra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha andrat
dukommer att ha andrat
hankommer att ha andrat
vikommer att ha andrat
nikommer att ha andrat
dekommer att ha andrat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle andra
duskulle andra
hanskulle andra
viskulle andra
niskulle andra
deskulle andra
12. Conditional perfect
jagskulle ha andrat
duskulle ha andrat
hanskulle ha andrat
viskulle ha andrat
niskulle ha andrat
deskulle ha andrat
Subjunctive
6. Subject
jagmå andra
dumå andra
hanmå andra
vimå andra
nimå andra
demå andra
13.Present perfect
jagmå ha andrat
dumå ha andrat
hanmå ha andrat
vimå ha andrat
nimå ha andrat
demå ha andrat
Imperative
Affirmative
duandra
viLåt oss andra
niandra
Negative
duandra inte
niandra inte
Your last searches