Swedish-German translation of avvisande

Translation of the word avvisande from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avvisande in German

avvisande
svaradjective negativ
  allmännoun Verweigerung [f]
Synonyms for avvisande
otillgängligadjective förbehållsam, kall, snäv, reserverad, sluten, exklusiv
Synonyms for avvisande
Similar words

 
 

Your last searches