Swedish-German translation of börja

Translation of the word börja from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

börja in German

börja
allmänverb beginnen, anfangen
  startaverb einleiten, beginnen, starten, anfangen
  börjanverb einführen, beginnen mit, in Angriff nehmen
  diskussionverb anfangen, beginnen
  sedvänjaverb anfangen mit, sich angewöhnen
  jobbverb beginnen, anfangen
  begynnaverb beginnen, anfangen
Synonyms for börja
Synonyms for börja
Derived terms of börja
Similar words

 
 

börja as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) börjabörjandebörjat
Indikative
1. Present
jagbörjar
dubörjar
hanbörjar
vibörjar
nibörjar
debörjar
8. Perfect
jaghar börjat
duhar börjat
hanhar börjat
vihar börjat
nihar börjat
dehar börjat
2. Imperfect
jagbörjade
dubörjade
hanbörjade
vibörjade
nibörjade
debörjade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade börjat
duhade börjat
hanhade börjat
vihade börjat
nihade börjat
dehade börjat
4a. Future
jagskall börja
duskall börja
hanskall börja
viskall börja
niskall börja
deskall börja
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha börjat
duskall ha börjat
hanskall ha börjat
viskall ha börjat
niskall ha börjat
deskall ha börjat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att börja
dukommer att börja
hankommer att börja
vikommer att börja
nikommer att börja
dekommer att börja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha börjat
dukommer att ha börjat
hankommer att ha börjat
vikommer att ha börjat
nikommer att ha börjat
dekommer att ha börjat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle börja
duskulle börja
hanskulle börja
viskulle börja
niskulle börja
deskulle börja
12. Conditional perfect
jagskulle ha börjat
duskulle ha börjat
hanskulle ha börjat
viskulle ha börjat
niskulle ha börjat
deskulle ha börjat
Subjunctive
6. Subject
jagmå börja
dumå börja
hanmå börja
vimå börja
nimå börja
demå börja
13.Present perfect
jagmå ha börjat
dumå ha börjat
hanmå ha börjat
vimå ha börjat
nimå ha börjat
demå ha börjat
Imperative
Affirmative
dubörja
viLåt oss börja
nibörja
Negative
dubörja inte
nibörja inte
Your last searches