Swedish-German translation of bryta upp

Translation of the word bryta upp from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bryta upp in German

bryta upp
öppnaverb aufbrechen
  transitivverb aufbrechen
  förhållandeverb auseinander gehen
  vägverb aufbrechen
Examples with translation
Vi måste försöka bryta dödläget.
Man får inte bryta sitt löfte.
Similar words

 
 

Your last searches