Swedish-German translation of del

Translation of the word del from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

del in German

del
allmännoun Teil [n], Teil [n], Anteil [m]
  mekanisknoun Teil [n]
  föremålnoun Teil [n]
  komponentnoun Bestandteil [m], Teil [n], Element [n], Komponente [f]
Synonyms for del
Synonyms for del
Derived terms of del
adel, ädel, ädelhet, ädelmetall, ädelmod, ädelost, adelskvinna, adelsman, ädelsten, ägodelar, alldeles, alldeles lamslagen, alldeles stilla, andel, andelar, andelsfastighet, andelslägenhet, anförtrodda medel, anmäld deltagare, antiknackmedel, antiseptiskt medel, arbeta som modell, åstadkomma stor uppståndelse, åttondedelsnot, åttondels engelsk mil, av underordnad betydelse, avdelning, avdelning av High Court, avdelnings-, avdelningschef, avföringsmedel, avskräckningsmedel, avsvampningsmedel, bakdel, bakteriedödande medel, barnsbördsavdelning, BB-avdelning, bedövningsmedel, bedriva handel, behandling med lugnande medel
beståndsdel, betala i delposter, betydelse, betydelsefull, betydelselös, betyga sitt deltagande, bindel, blekmedel, del, bokhandel, bordell, bordellkvarter, botemedel, bråkdel, bränd mandel, byteshandel, central landsdel, citadell, corpus delicti, dadel, damsadel, del av slutsumma, dela, dela in i underavdelningar, dela lika, dela rum, dela sig, dela upp, dela upp i doser, dela ut, delad, delad torkad ärta, delägare, delägarskap, delaktig, delaktighet, delbar, delegat, delegation, delegera, delfin, delftfajans, delge, delikat, delikatess, delikatessaffär, delinkvent, delirium, delirium tremens, dellikvid, delning, dels, delstat, delta, delta i, delta i en kampanj, delta i en kampanj för, delta i en kampanj mot, delta i en konversation, delta i ett samtal, delta i gudstjänst, deltaga i, deltagande, deltagare, deltids-, delvis, desinfektionsmedel, desinficerande medel, detaljhandel, dra fördel av, driva olaga handel med, drivmedel, edelweiss, en del, en hel del, en underlig händelse, färgmedel, fira någons födelsedag, fixeringsmedel, fjärdedel, fjärdedelsnot, fläckborttagningsmedel, flussmedel, delse-, delsedag, delsedagsflicka, delsedagspojke, delsekontroll, delsemärke, delseort, delsetal, för all del, för min del, förberedelse, förbindelse, förbindelser, fördel, fördel i ett tveksamt fall, fördela, fördelaktig, fördelning, före födelsen, föregående händelse, förhärdelse, förlossningsavdelning, förödelse, försändelse, försätta i ofördelaktigt läge, fotomodell, fraktsedel, framdeles, främre del, framskjutande del, främsta del, frihandel, glidmedel, gödningsmedel, göra förberedelser för, gördel, grattis på födelsedagen, gredelin, gredelint, grosshandel, gudsnådelig, gyllene medelväg, ha betydelse, ha goda förbindelser, delse, halvädel, halvädelsten, handel, handeldvapen, handels-, handelsanda, handelsbalans, handelscentrum, händelse, händelsefattig, händelser, händelserik, händelsevis, handelsfartyg, handelsförbindelser, handelsidkare, handelskammare, handelsresande, handelsträdgård, har den äran på födelsedagen, high fidelity, hjälpmedel, hjärtintensivavdelning, huvuddel, i den allmänna betydelsen, i den händelsen att, i händelse av, i lika delar, i två delar, idel, idelig, impregneringsmedel, indela, indela i zoner, indelad, indelning, inre könsdelar, insektsmedel, intensivavdelning, intrauterint preventivmedel, jämn fördelning, järnhandel, järnvägsförbindelse, kandelaber, kasta av ur sadeln, klimp av ädel metall, konferensdeltagare, konserveringsmedel, korsspindel, kort extrameddelande, Kristi födelse, kroppsdel, kvinna från norra delen av landet, kylmedel, kyndel, Kyndelsmässa, lågadel, läkemedel, lämna som dellikvid, långtråkig händelse, lavendel, laxermedel, ledförbindelse, lindringsmedel, livgördel, livsmedel, livsmedelsförsörjning, lockespindel, lösningsmedel, lugnande medel, malmedel, mandel, matsedel, meddela, meddelande, meddelande om det motsatta, medel, medel-, Medelhavet, medelhavs-, medelklass, medelklass kvinna, medelklass man, medellös, medelmåttig, medelmåttighet, medelpunkt, medelst, medeltal, medeltida, medeltiden, medeltidens mörkaste århundraden, medverkandelista, mestadels, misshandel, misslyckad förbindelse, mnemoteknist hjälpmedel, modell, modellermassa, modellör, nackdel, nagellackborttagningsmedel, nära förbindelse, näringsmedel, odelad, ödelägga, ödeläggelse, odelbar, ofördelaktig, ögonbindel, olyckshändelse, omedelbar, omedelbart, omedelbart föregående, omfördela, omfördelning, omvändelse, omvändelseiver, ordalydelse, otrevlig händelse, överdel, överträdelse, övervåld och misshandel, på en bråkdels sekund, på medellång tid, paddel, paneldeltagare, pånyttfödelse, passagerarsadel, passersedel, passiv delägare, passiv delägarinna, pendel, pendeltrafik, penningförsändelse, period med idel framgångar, period med idel motgångar, personliga ägodelar, polermedel, pressmeddelande, psykedelisk, pudel, putsmedel, rekommenderad försändelse, rengöringsmedel, reservdel, rida i damsadel, rödaktigt födelsemärke, rondell, röstsedel, sadel, sadelmakare, sadelmakeri, sadelmundering, sadelpåse, såga i två delar, sälja sin andel i ett företag, sandelträ, sedel, sejdel, sextondelsnot, skuldsedel, skyddsmedel, slavhandel, smädelse, smärtstillande medel, smörjmedel, som lätt kan meddelas, sönderdela, sönderdelas, sönderdelning, sötningsmedel, spindel, spindel-, spindelbult, spindeldjur, spindelliknande, spindelnät, spindelväv, spindelvävsslöjor, stå i förbindelse med varandra, ställa i en ofördelaktig dager, stärkande medel, stimulerande medel, stridsdel, strömfördelare, strudel, svampdödande medel, svindel, svindelanfall, syrabindande medel, tadelvärd, tävlingsdeltagare, tiddelning, till stor del, tilldela, tilldela attest, tilldela intyg, tilldelning, torkmedel, trafikdelare, transportmedel, tre fjärdedels, tredela, tredelad, tvådelad, tvådelad dräkt, tvättmedel, under medelstorlek, underavdelning, undermedel, universalmedel, uppdela, uppdelad, uppiggningsmedel, uppståndelse, utan förberedelse, utan förbindelser, utdela, utdelande, utdelning, utflyktsdeltagare, väcka en hel del uppmärksamhet, valsedel, valutahandel, vändelrot, vara alldeles galen i, vara alldeles vild på, vara av betydelse, vara ens födelsedag, vara i förbindelseled med, vara modell, vara någons födelsedag, värdelös, värdelöshet, väsentlig del, vattendelare, växtbekämpningsmedel, vedertagen betydelse, verbförbindelse med adverb, vinstdelning, vrakdelar, yttre könsdelar, andelsägare, antikhandel, antikvitetshandel, läkemedelsbutik, pendellägenhet, avdela, uppdelning, avliva medelst skjutvapen, betydelsefullt, handelsbod, del av, del av år, dela av, delar, delblock, deleta, deltaga, ägodel, handelsblockad, sedelära, fortskaffningsmedel, splittrade delar, delse, färdmedel, kärleksförbindelse, ideligen, medelmåttigt, handelsplats, händelseförlopp, hundrakronorssedel, i delar, lydelse, snuskdelikatesser, klassindela, klassindelning, preventivmedel, världsdel, könsdel, lagöverträdelse, landsdel, vandel, lidelse, lidelsefull, liten del, lottsedel, lämna jordelivet, meddelsam, medelstor, medelvärde, modellering, snedfördelning, persedel, rundel, valdeltagande, sjusärdeles, sprängmedel, större del, särdeles, tidelag, tjugokronorssedel, tudela, värdelösa, ädel springare, ändelse
Anagrams of del

eld, led

Similar words

 
 

Your last searches
del