Swedish-German translation of delta

Translation of the word delta from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

delta in German

delta
allmännoun Delta [n]
  allmänverb teilnehmen
  konkurrensverb wettstreiten, teilnehmen
Synonyms for delta
uppslammat land vid flodmynningnoun utlopp
Synonyms for delta
Derived terms of delta
Anagrams of delta
Similar words

 
 

delta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) deltadeltandedeltagit
Indikative
1. Present
jagdeltar
dudeltar
handeltar
videltar
nideltar
dedeltar
8. Perfect
jaghar deltagit
duhar deltagit
hanhar deltagit
vihar deltagit
nihar deltagit
dehar deltagit
2. Imperfect
jagdeltog
dudeltog
handeltog
videltog
nideltog
dedeltog
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade deltagit
duhade deltagit
hanhade deltagit
vihade deltagit
nihade deltagit
dehade deltagit
4a. Future
jagskall delta
duskall delta
hanskall delta
viskall delta
niskall delta
deskall delta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha deltagit
duskall ha deltagit
hanskall ha deltagit
viskall ha deltagit
niskall ha deltagit
deskall ha deltagit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att delta
dukommer att delta
hankommer att delta
vikommer att delta
nikommer att delta
dekommer att delta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha deltagit
dukommer att ha deltagit
hankommer att ha deltagit
vikommer att ha deltagit
nikommer att ha deltagit
dekommer att ha deltagit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle delta
duskulle delta
hanskulle delta
viskulle delta
niskulle delta
deskulle delta
12. Conditional perfect
jagskulle ha deltagit
duskulle ha deltagit
hanskulle ha deltagit
viskulle ha deltagit
niskulle ha deltagit
deskulle ha deltagit
Subjunctive
6. Subject
jagmå delta
dumå delta
hanmå delta
vimå delta
nimå delta
demå delta
13.Present perfect
jagmå ha deltagit
dumå ha deltagit
hanmå ha deltagit
vimå ha deltagit
nimå ha deltagit
demå ha deltagit
Imperative
Affirmative
dudelta
viLåt oss delta
nidelta
Negative
dudelta inte
nidelta inte
Your last searches