Swedish-German translation of dra ihop

Translation of the word dra ihop from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dra ihop in German

dra ihop
allmänverb verengen
  textverb kürzen, abkürzen, kürzer machen
Synonyms for dra ihop
Examples with translation
Tom klappade ihop.
De håller ihop som klister.
Oj, förlåt! Jag blandade ihop dig med din syster.
Bra och fort går sällan ihop.
Similar words

 
 

Your last searches