Swedish-German translation of följa

Translation of the word följa from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

följa in German

följa
allmänverb folgen
  följa medverb begleiten, bringen
  förslagverb anwenden
  reglerverb beachten
  konsekvensverb folgen, hervorgehen, resultieren aus
  tidverb folgen
  personverb verfolgen
  lydaverb sich fügen, sich unterwerfen
Synonyms for följa
Synonyms for följa
Derived terms of följa
Examples with translation
Han ska följa min råd.
Vi kunde inte följa hans logik.
Du måste absolut följa med!
Jag kommer att följa dig.
Similar words

 
 

följa as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) följaföljandeföljt
Indikative
1. Present
jagföljer
duföljer
hanföljer
viföljer
niföljer
deföljer
8. Perfect
jaghar följt
duhar följt
hanhar följt
vihar följt
nihar följt
dehar följt
2. Imperfect
jagföljde
duföljde
hanföljde
viföljde
niföljde
deföljde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade följt
duhade följt
hanhade följt
vihade följt
nihade följt
dehade följt
4a. Future
jagskall följa
duskall följa
hanskall följa
viskall följa
niskall följa
deskall följa
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha följt
duskall ha följt
hanskall ha följt
viskall ha följt
niskall ha följt
deskall ha följt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att följa
dukommer att följa
hankommer att följa
vikommer att följa
nikommer att följa
dekommer att följa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha följt
dukommer att ha följt
hankommer att ha följt
vikommer att ha följt
nikommer att ha följt
dekommer att ha följt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle följa
duskulle följa
hanskulle följa
viskulle följa
niskulle följa
deskulle följa
12. Conditional perfect
jagskulle ha följt
duskulle ha följt
hanskulle ha följt
viskulle ha följt
niskulle ha följt
deskulle ha följt
Subjunctive
6. Subject
jagmå följa
dumå följa
hanmå följa
vimå följa
nimå följa
demå följa
13.Present perfect
jagmå ha följt
dumå ha följt
hanmå ha följt
vimå ha följt
nimå ha följt
demå ha följt
Imperative
Affirmative
dufölj
viLåt oss följa
nifölj
Negative
dufölj inte
nifölj inte
Your last searches