Swedish-German translation of förbehåll

Translation of the word förbehåll from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förbehåll in German

förbehåll
inskränkningnoun Bedingung [f]
  överenskommelsenoun Vorbehalt [m], Einschränkung [f]
  känslornoun Vorbehalt [m]
Synonyms for förbehåll
Synonyms for förbehåll
Derived terms of förbehåll
Similar words

 
 

Your last searches