Swedish-German translation of förbereda

Translation of the word förbereda from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förbereda in German

förbereda
undervisningverb ausrüsten, vorbereiten
  händelseverb vorbereiten
Synonyms for förbereda
Synonyms for förbereda
Derived terms of förbereda
Similar words

 
 

förbereda as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) förberedaförberedandeförberett
Indikative
1. Present
jagförbereder
duförbereder
hanförbereder
viförbereder
niförbereder
deförbereder
8. Perfect
jaghar förberett
duhar förberett
hanhar förberett
vihar förberett
nihar förberett
dehar förberett
2. Imperfect
jagförberedde
duförberedde
hanförberedde
viförberedde
niförberedde
deförberedde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade förberett
duhade förberett
hanhade förberett
vihade förberett
nihade förberett
dehade förberett
4a. Future
jagskall förbereda
duskall förbereda
hanskall förbereda
viskall förbereda
niskall förbereda
deskall förbereda
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha förberett
duskall ha förberett
hanskall ha förberett
viskall ha förberett
niskall ha förberett
deskall ha förberett
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förbereda
dukommer att förbereda
hankommer att förbereda
vikommer att förbereda
nikommer att förbereda
dekommer att förbereda
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha förberett
dukommer att ha förberett
hankommer att ha förberett
vikommer att ha förberett
nikommer att ha förberett
dekommer att ha förberett
Conditional
5. Conditional present
jagskulle förbereda
duskulle förbereda
hanskulle förbereda
viskulle förbereda
niskulle förbereda
deskulle förbereda
12. Conditional perfect
jagskulle ha förberett
duskulle ha förberett
hanskulle ha förberett
viskulle ha förberett
niskulle ha förberett
deskulle ha förberett
Subjunctive
6. Subject
jagmå förbereda
dumå förbereda
hanmå förbereda
vimå förbereda
nimå förbereda
demå förbereda
13.Present perfect
jagmå ha förberett
dumå ha förberett
hanmå ha förberett
vimå ha förberett
nimå ha förberett
demå ha förberett
Imperative
Affirmative
duförbered
viLåt oss förbereda
niförbered
Negative
duförbered inte
niförbered inte
Your last searches