Swedish-German translation of förbittrad

Translation of the word förbittrad from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förbittrad in German

förbittrad
känslomässigt tillståndadjective verbittert, sauer
  känsloradjective verärgert, ärgerlich, missmutig°, verstimmt
Synonyms for förbittrad
Synonyms for förbittrad
Similar words

 
 

Your last searches