Swedish-German translation of fördärvad

Translation of the word fördärvad from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fördärvad in German

fördärvad
omoraladjective verdorben, verkommen
  moraliskt uppförandeadjective verdorben, pervertiert
  uppförandeadjective verdorben
  sedeslösadjective verdorben, unmoralisch
Synonyms for fördärvad
Synonyms for fördärvad
Derived terms of fördärvad
Similar words

 
 

Your last searches