Swedish-German translation of föregå

Translation of the word föregå from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

föregå in German

föregå
allmänverb vorausgehen
Synonyms for föregå
Derived terms of föregå
Anagrams of föregå
Similar words

 
 

föregå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) föregåföregåandeföregått
Indikative
1. Present
jagföregår
duföregår
hanföregår
viföregår
niföregår
deföregår
8. Perfect
jaghar föregått
duhar föregått
hanhar föregått
vihar föregått
nihar föregått
dehar föregått
2. Imperfect
jagföregådde
duföregådde
hanföregådde
viföregådde
niföregådde
deföregådde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade föregått
duhade föregått
hanhade föregått
vihade föregått
nihade föregått
dehade föregått
4a. Future
jagskall föregå
duskall föregå
hanskall föregå
viskall föregå
niskall föregå
deskall föregå
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha föregått
duskall ha föregått
hanskall ha föregått
viskall ha föregått
niskall ha föregått
deskall ha föregått
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att föregå
dukommer att föregå
hankommer att föregå
vikommer att föregå
nikommer att föregå
dekommer att föregå
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha föregått
dukommer att ha föregått
hankommer att ha föregått
vikommer att ha föregått
nikommer att ha föregått
dekommer att ha föregått
Conditional
5. Conditional present
jagskulle föregå
duskulle föregå
hanskulle föregå
viskulle föregå
niskulle föregå
deskulle föregå
12. Conditional perfect
jagskulle ha föregått
duskulle ha föregått
hanskulle ha föregått
viskulle ha föregått
niskulle ha föregått
deskulle ha föregått
Subjunctive
6. Subject
jagmå föregå
dumå föregå
hanmå föregå
vimå föregå
nimå föregå
demå föregå
13.Present perfect
jagmå ha föregått
dumå ha föregått
hanmå ha föregått
vimå ha föregått
nimå ha föregått
demå ha föregått
Imperative
Affirmative
duföregå
viLåt oss föregå
niföregå
Negative
duföregå inte
niföregå inte
Your last searches