Swedish-German translation of förena

Translation of the word förena from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förena in German

förena
allmänverb vereinigen, zusammenschließen
  kraftverb vereinigen
  platsverb verbinden
  anslutaverb anschließen, angliedern, beitreten
Synonyms for förena
Synonyms for förena
Derived terms of förena
Examples with translation
Dagens kvinna utsätts för olika påfrestningar. Hon måste försöka förena både karriär och familjeliv.
Similar words

 
 

Your last searches