Swedish-German translation of förtälja

Translation of the word förtälja from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förtälja in German

förtälja
historiaverb erzählen
Synonyms for förtälja
Synonyms for förtälja
Similar words

 
 

förtälja as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) förtäljaförtäljandeförtäljt
Indikative
1. Present
jagförtäljer
duförtäljer
hanförtäljer
viförtäljer
niförtäljer
deförtäljer
8. Perfect
jaghar förtäljt
duhar förtäljt
hanhar förtäljt
vihar förtäljt
nihar förtäljt
dehar förtäljt
2. Imperfect
jagförtäljde
duförtäljde
hanförtäljde
viförtäljde
niförtäljde
deförtäljde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade förtäljt
duhade förtäljt
hanhade förtäljt
vihade förtäljt
nihade förtäljt
dehade förtäljt
4a. Future
jagskall förtälja
duskall förtälja
hanskall förtälja
viskall förtälja
niskall förtälja
deskall förtälja
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha förtäljt
duskall ha förtäljt
hanskall ha förtäljt
viskall ha förtäljt
niskall ha förtäljt
deskall ha förtäljt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förtälja
dukommer att förtälja
hankommer att förtälja
vikommer att förtälja
nikommer att förtälja
dekommer att förtälja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha förtäljt
dukommer att ha förtäljt
hankommer att ha förtäljt
vikommer att ha förtäljt
nikommer att ha förtäljt
dekommer att ha förtäljt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle förtälja
duskulle förtälja
hanskulle förtälja
viskulle förtälja
niskulle förtälja
deskulle förtälja
12. Conditional perfect
jagskulle ha förtäljt
duskulle ha förtäljt
hanskulle ha förtäljt
viskulle ha förtäljt
niskulle ha förtäljt
deskulle ha förtäljt
Subjunctive
6. Subject
jagmå förtälja
dumå förtälja
hanmå förtälja
vimå förtälja
nimå förtälja
demå förtälja
13.Present perfect
jagmå ha förtäljt
dumå ha förtäljt
hanmå ha förtäljt
vimå ha förtäljt
nimå ha förtäljt
demå ha förtäljt
Imperative
Affirmative
duförtälj
viLåt oss förtälja
niförtälj
Negative
duförtälj inte
niförtälj inte
Your last searches