Swedish-German translation of framhålla

Translation of the word framhålla from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

framhålla in German

framhålla
konversationverb akzentuieren, betonen, hervorheben
  uppmärksamhetverb aufmerksam machen auf
  påpekaverb bemerken, erwähnen
Synonyms for framhålla
Synonyms for framhålla
Derived terms of framhålla
Similar words

 
 

Your last searches