Swedish-German translation of gå före

Translation of the word gå före from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå före in German

gå före
positionverb vorausgehen
  viktverb an erster Stelle kommen, den Vorrang haben, Vorrang haben gegenüber
Anagrams of gå före
Examples with translation
Allt var förberett i god tid före.
Similar words

 
 

Your last searches