Swedish-German translation of hyvla av

Translation of the word hyvla av from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hyvla av in German

hyvla av
snickeriverb abhobeln, glatt hobeln
Similar words

 
 

Your last searches