Swedish-German translation of införa

Translation of the word införa from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

införa in German

införa
allmänverb einführen
  brevverb beifügen, beilegen
  textverb einfügen
  dra inverb etwas anbringen, einfügen, einführen
Synonyms for införa
Synonyms for införa
Derived terms of införa
Anagrams of införa
Similar words

 
 

införa as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) införainförandeinfört
Indikative
1. Present
jaginför
duinför
haninför
viinför
niinför
deinför
8. Perfect
jaghar infört
duhar infört
hanhar infört
vihar infört
nihar infört
dehar infört
2. Imperfect
jaginförde
duinförde
haninförde
viinförde
niinförde
deinförde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade infört
duhade infört
hanhade infört
vihade infört
nihade infört
dehade infört
4a. Future
jagskall införa
duskall införa
hanskall införa
viskall införa
niskall införa
deskall införa
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha infört
duskall ha infört
hanskall ha infört
viskall ha infört
niskall ha infört
deskall ha infört
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att införa
dukommer att införa
hankommer att införa
vikommer att införa
nikommer att införa
dekommer att införa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha infört
dukommer att ha infört
hankommer att ha infört
vikommer att ha infört
nikommer att ha infört
dekommer att ha infört
Conditional
5. Conditional present
jagskulle införa
duskulle införa
hanskulle införa
viskulle införa
niskulle införa
deskulle införa
12. Conditional perfect
jagskulle ha infört
duskulle ha infört
hanskulle ha infört
viskulle ha infört
niskulle ha infört
deskulle ha infört
Subjunctive
6. Subject
jagmå införa
dumå införa
hanmå införa
vimå införa
nimå införa
demå införa
13.Present perfect
jagmå ha infört
dumå ha infört
hanmå ha infört
vimå ha infört
nimå ha infört
demå ha infört
Imperative
Affirmative
duinför
viLåt oss införa
niinför
Negative
duinför inte
niinför inte
Your last searches