Swedish-German translation of innebära

Translation of the word innebära from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innebära in German

innebära
allmänverb implizieren
  medföraverb beinhalten, einschließen, mit sich bringen, zur Folge haben
  resultatverb sich belaufen auf
Synonyms for innebära
Synonyms for innebära
Similar words

 
 

innebära as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) innebärainnebärandeinneburit
Indikative
1. Present
jaginnebär
duinnebär
haninnebär
viinnebär
niinnebär
deinnebär
8. Perfect
jaghar inneburit
duhar inneburit
hanhar inneburit
vihar inneburit
nihar inneburit
dehar inneburit
2. Imperfect
jaginnebar
duinnebar
haninnebar
viinnebar
niinnebar
deinnebar
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade inneburit
duhade inneburit
hanhade inneburit
vihade inneburit
nihade inneburit
dehade inneburit
4a. Future
jagskall innebära
duskall innebära
hanskall innebära
viskall innebära
niskall innebära
deskall innebära
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha inneburit
duskall ha inneburit
hanskall ha inneburit
viskall ha inneburit
niskall ha inneburit
deskall ha inneburit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att innebära
dukommer att innebära
hankommer att innebära
vikommer att innebära
nikommer att innebära
dekommer att innebära
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha inneburit
dukommer att ha inneburit
hankommer att ha inneburit
vikommer att ha inneburit
nikommer att ha inneburit
dekommer att ha inneburit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle innebära
duskulle innebära
hanskulle innebära
viskulle innebära
niskulle innebära
deskulle innebära
12. Conditional perfect
jagskulle ha inneburit
duskulle ha inneburit
hanskulle ha inneburit
viskulle ha inneburit
niskulle ha inneburit
deskulle ha inneburit
Subjunctive
6. Subject
jagmå innebära
dumå innebära
hanmå innebära
vimå innebära
nimå innebära
demå innebära
13.Present perfect
jagmå ha inneburit
dumå ha inneburit
hanmå ha inneburit
vimå ha inneburit
nimå ha inneburit
demå ha inneburit
Imperative
Affirmative
duinnebära
viLåt oss innebära
niinnebära
Negative
duinnebära inte
niinnebära inte
Your last searches