Swedish-German translation of inte

Translation of the word inte from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inte in German

inte
allmänother nicht
Synonyms for inte
Synonyms for inte
Derived terms of inte
absolut inte, arbetsintensiv, av noll och intet värde, behandla någon som om han inte fanns till, bli behandlad som om man inte fanns till, desintegration, det lönar sig inte att gråta över spilld mjölk, det skulle inte alls förvåna mig om, det skulle inte förvåna mig om, du kan inte både äta kakan och behålla den, egentligen inte, för att inte, förintelse, gå om intet, ha en skarp intelligens, hitta på ett svepskäl för att inte tacka ja, hjärtintensivavdelning, inte alls, inte avundas, inte avundas någon något, inte behöva arbeta, inte blanda sig, inte bli lurad, inte bry sig ett förbaskat dugg om, inte desto mindre, inte det minsta, inte direkt, inte en enda, inte erkänna, inte existera längre, inte falla för, inte fastsittande, inte före, inte förhandlingsbar, inte frisk, inte gå med på, inte gå på, inte ge efter, inte ge upp, inte genomstekt
inte göra, inte ha den ringaste aning, inte ha kontakt med, inte ha något för sig, inte ha några kvar, inte ha tur längre, inte heller, inte helt ha vant sig vid tanken, inte honorera, inte höra till ämnet, inte i jämvikt, inte ifylld, inte imponerad, inte inberäknad, inte infinna sig, inte informerad, inte inse, inte instämmande, inte invecklad, inte kännas vid, inte komma långt med, inte komma överens, inte komplicerat, inte konstigt att, inte kunna, inte kunna bestämma sig, inte kunna få grepp om något, inte kunna ge sig i kast med något, inte kunna hålla, inte kunna hålla fingrarna i styr, inte kunna klara, inte kunna ta itu med något, inte kvalificerad, inte långt ifrån, inte låtsas om, inte leda någonstans, inte lyda, inte malign, inte många, inte människovärdig, inte mänsklig, inte märka, inte maximal, inte missunna, inte missunna någon något, inte motsvara någons förväntningar, inte mycket, inte någon, inte noterad, inte officiell, inte öppna sig, inte ovanlig, inte överanstränga sig, inte på allvar, inte passa, inte pluralbildande, inte precis, inte professionell, inte räcka till, inte räcka till för, inte räkna med, inte reserverad, inte riktigt bra, inte röra, inte röra en min, inte så länge sedan, inte samtyckande, inte speciellt, inte stämma överens, inte svår, inte synkroniserad, inte ta hänsyn till, inte ta någon notis om, inte täckt, inte tåla, inte tillämpbar, inte tillåta, inte tillrådlig, inte traditionell, inte uppriktig, inte urskiljbar, inte valbar, inte vara bra, inte vara efterfrågad, inte vara eftersökt, inte vara konstigt, inte vara någon överraskning, inte vara så farligt, inte vara täckt, inte vara underligt, inte veta någon levandes råd, inte veta varken ut eller in, inte vetgirig, inte vilja kännas vid, inte visa sig, inteckning, inteckningsgäldenär, inteckningshavare, integral, integration, integrera, integrerande, integritet, intellekt, intellektuell, intellektuell elit, intellektuellt arbete, intelligens, intelligensaristokrat, intelligenskvot, intelligent, intelligentsia, intendent, intendentur, intensifierande ord, intensitet, intensiv, intensivavdelning, intensivt, intensivvård, interaktiv, interdikt, interferon, interfoliera, interims-, interimsbevis, interiör, interjektion, interkontinental, interlokutör, intermezzo, intermittent, intern, internat, internationalisera, internationalism, internationell, internera, internerad kvinna, internerad man, internering, internist, interpellation, interpellera, interplanetarisk, interpolation, interpolera, interpretation, interpretera, interpunktera, interpunktion, interpunktionstecken, interregnum, interrogativ bisats, interrogativt pronomen, interstellär, intervenera, intervention, intervertebralskiva, intervju, intervjua, intervjuare, intervjuerska, intervjuobjekt, intet, intetsägande, kan inte palla mer, kan inte stå ut längre, kan inte tåla mer, konstgjord intelligens, kvintessens, kvintett, laserprinter, och inte, om det inte vore så att, om inte, om vi inte hör något annat, omintetgöra, omintetgörande, övertala att inte göra, polisintendent, printer, privatinternat, så väl är det inte, såvida inte, som inte är kartlagd, som inte går ihop, som inte har sinne för humor, som inte kan läsa och skriva, som inte kan upplösas, sprinter, teleprinter, tillintetgöra, tillintetgörelse, vad som är gjort kan inte göras ogjort, vet inte, vinter, vinterdvala, Vintergatan, vintergrön, vintergröna, vinterlik, vintermånad, vintersäsong, vintersport, vintersporter, vintersportlov, vintertid, inte hemma, datorer inte, den intervjuade, tillintetgjord, helst inte, inte bra, inte dåligt, inte ett dyft, inte ett skvatt, inte ful, inte hel, inte helt fel, inte hålla med, inte här, inte i tid, inte komma ihåg, inte leva, inte med, inte närvarande, inte rak, inte sned, inte som andra, inte säker, inte tillgänglig, inte trasig, inte veta, inte överdriven, integrering, intelligensbefriad, intensifiera, intensifiering, intention, interagera, interaktion, interkulturell, intermission, interna, internet, internetsnack, internminne, intervjuundersökning, ointelligent, prat på internet, snöre inte
Examples with translation
Hon kunde inte komma för hon var sjuk.
Jag kan inte stå ut med detta ljudet längre.
Jag förstår inte tyska.
Det är inte viktigt.
Jag är hungrig för jag har inte ätit lunch.
Jag tror inte att det kommer att regna i morgon.
Du får inte parkera bilen på denna gata.
Hon är inte så ung som hon ser ut.
Alla hästar är djur, men inte alla djur är hästar.
Det överraskar mig inte.
Ta det inte personligt.
Jeg vet inte om han kommer att besöka oss nästa söndag.
Hur är det? Jag har inte sett dig på evigheter!
Jag vet inte om jag har tid att göra det.
Jag vet inte.
Jag vet inte vad det är.
Vet du inte att han gick bort för två år sedan?
Jag håller inte med din åsikt.
Nu behövs inte bara ord, utan också handling.
Hon låtsades att hon inte hade hört vad jag sa.
Similar words

 
 

Your last searches