Swedish-German translation of klättra

Translation of the word klättra from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klättra in German

klättra
bergverb klettern, kraxeln
Synonyms for klättra
arbeta sig uppförverb kliva, kravla, klänga, äntra, stiga
Synonyms for klättra
Derived terms of klättra
Similar words

 
 

Your last searches