Swedish-German translation of klara

Translation of the word klara from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klara in German

klara
examenverb bestehen
  gärningverb es fertig bringen°
  svårighetverb gewachsen sein, meistern
  vätskaverb klären
  personverb umgehen mit, fertigwerden
Synonyms for klara
Synonyms for klara
Derived terms of klara
Anagrams of klara
Examples with translation
Har du inga pengar så får du klara dig utan.
Similar words

 
 

klara as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) klaraklarandeklarat
Indikative
1. Present
jagklarar
duklarar
hanklarar
viklarar
niklarar
deklarar
8. Perfect
jaghar klarat
duhar klarat
hanhar klarat
vihar klarat
nihar klarat
dehar klarat
2. Imperfect
jagklarade
duklarade
hanklarade
viklarade
niklarade
deklarade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade klarat
duhade klarat
hanhade klarat
vihade klarat
nihade klarat
dehade klarat
4a. Future
jagskall klara
duskall klara
hanskall klara
viskall klara
niskall klara
deskall klara
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha klarat
duskall ha klarat
hanskall ha klarat
viskall ha klarat
niskall ha klarat
deskall ha klarat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att klara
dukommer att klara
hankommer att klara
vikommer att klara
nikommer att klara
dekommer att klara
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha klarat
dukommer att ha klarat
hankommer att ha klarat
vikommer att ha klarat
nikommer att ha klarat
dekommer att ha klarat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle klara
duskulle klara
hanskulle klara
viskulle klara
niskulle klara
deskulle klara
12. Conditional perfect
jagskulle ha klarat
duskulle ha klarat
hanskulle ha klarat
viskulle ha klarat
niskulle ha klarat
deskulle ha klarat
Subjunctive
6. Subject
jagmå klara
dumå klara
hanmå klara
vimå klara
nimå klara
demå klara
13.Present perfect
jagmå ha klarat
dumå ha klarat
hanmå ha klarat
vimå ha klarat
nimå ha klarat
demå ha klarat
Imperative
Affirmative
duklara
viLåt oss klara
niklara
Negative
duklara inte
niklara inte
Your last searches