Swedish-German translation of knåda

Translation of the word knåda from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knåda in German

knåda
allmänverb kneten
Synonyms for knåda
Synonyms for knåda
Similar words

 
 

knåda as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) knådaknådandeknådat
Indikative
1. Present
jagknådar
duknådar
hanknådar
viknådar
niknådar
deknådar
8. Perfect
jaghar knådat
duhar knådat
hanhar knådat
vihar knådat
nihar knådat
dehar knådat
2. Imperfect
jagknådade
duknådade
hanknådade
viknådade
niknådade
deknådade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade knådat
duhade knådat
hanhade knådat
vihade knådat
nihade knådat
dehade knådat
4a. Future
jagskall knåda
duskall knåda
hanskall knåda
viskall knåda
niskall knåda
deskall knåda
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha knådat
duskall ha knådat
hanskall ha knådat
viskall ha knådat
niskall ha knådat
deskall ha knådat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att knåda
dukommer att knåda
hankommer att knåda
vikommer att knåda
nikommer att knåda
dekommer att knåda
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha knådat
dukommer att ha knådat
hankommer att ha knådat
vikommer att ha knådat
nikommer att ha knådat
dekommer att ha knådat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle knåda
duskulle knåda
hanskulle knåda
viskulle knåda
niskulle knåda
deskulle knåda
12. Conditional perfect
jagskulle ha knådat
duskulle ha knådat
hanskulle ha knådat
viskulle ha knådat
niskulle ha knådat
deskulle ha knådat
Subjunctive
6. Subject
jagmå knåda
dumå knåda
hanmå knåda
vimå knåda
nimå knåda
demå knåda
13.Present perfect
jagmå ha knådat
dumå ha knådat
hanmå ha knådat
vimå ha knådat
nimå ha knådat
demå ha knådat
Imperative
Affirmative
duknåda
viLåt oss knåda
niknåda
Negative
duknåda inte
niknåda inte
Your last searches