Swedish-German translation of kungöra

Translation of the word kungöra from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kungöra in German

kungöra
nyheterverb aussetzen, bloßlegen
  rättsvetenskapverb verkünden
  annonseraverb ankündigen, bekannt machen°, anzeigen, annoncieren, veröffentlichen
Synonyms for kungöra
Synonyms for kungöra
Similar words

 
 

Your last searches