Swedish-German translation of lägga till

Translation of the word lägga till from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lägga till in German

lägga till
allmänverb anfügen, angliedern
  olikhetverb bezahlen, nachzahlen, nachbezahlen
Synonyms for lägga till
Similar words

 
 

Your last searches