Swedish-German translation of medge

Translation of the word medge from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medge in German

medge
skuldkänslaverb zugeben, bekennen, eingestehen
  villkorverb erlauben, zulassen
  erkännaverb bekennen, zugeben, gestehen, eingestehen
  gå med påverb zugeben, einräumen
Synonyms for medge
Synonyms for medge
Derived terms of medge
Similar words

 
 

medge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) medgemedgeandemedgett
Indikative
1. Present
jagmedger
dumedger
hanmedger
vimedger
nimedger
demedger
8. Perfect
jaghar medgett
duhar medgett
hanhar medgett
vihar medgett
nihar medgett
dehar medgett
2. Imperfect
jagmedgav
dumedgav
hanmedgav
vimedgav
nimedgav
demedgav
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade medgett
duhade medgett
hanhade medgett
vihade medgett
nihade medgett
dehade medgett
4a. Future
jagskall medge
duskall medge
hanskall medge
viskall medge
niskall medge
deskall medge
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha medgett
duskall ha medgett
hanskall ha medgett
viskall ha medgett
niskall ha medgett
deskall ha medgett
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att medge
dukommer att medge
hankommer att medge
vikommer att medge
nikommer att medge
dekommer att medge
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha medgett
dukommer att ha medgett
hankommer att ha medgett
vikommer att ha medgett
nikommer att ha medgett
dekommer att ha medgett
Conditional
5. Conditional present
jagskulle medge
duskulle medge
hanskulle medge
viskulle medge
niskulle medge
deskulle medge
12. Conditional perfect
jagskulle ha medgett
duskulle ha medgett
hanskulle ha medgett
viskulle ha medgett
niskulle ha medgett
deskulle ha medgett
Subjunctive
6. Subject
jagmå medge
dumå medge
hanmå medge
vimå medge
nimå medge
demå medge
13.Present perfect
jagmå ha medgett
dumå ha medgett
hanmå ha medgett
vimå ha medgett
nimå ha medgett
demå ha medgett
Imperative
Affirmative
dumedge
viLåt oss medge
nimedge
Negative
dumedge inte
nimedge inte
Your last searches