Swedish-German translation of nappa

Translation of the word nappa from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nappa in German

nappa
fiskverb anbeißen
Synonyms for nappa
Synonyms for nappa
Derived terms of nappa
Similar words

 
 

nappa as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) nappanappandenappat
Indikative
1. Present
jagnappar
dunappar
hannappar
vinappar
ninappar
denappar
8. Perfect
jaghar nappat
duhar nappat
hanhar nappat
vihar nappat
nihar nappat
dehar nappat
2. Imperfect
jagnappade
dunappade
hannappade
vinappade
ninappade
denappade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade nappat
duhade nappat
hanhade nappat
vihade nappat
nihade nappat
dehade nappat
4a. Future
jagskall nappa
duskall nappa
hanskall nappa
viskall nappa
niskall nappa
deskall nappa
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha nappat
duskall ha nappat
hanskall ha nappat
viskall ha nappat
niskall ha nappat
deskall ha nappat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att nappa
dukommer att nappa
hankommer att nappa
vikommer att nappa
nikommer att nappa
dekommer att nappa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha nappat
dukommer att ha nappat
hankommer att ha nappat
vikommer att ha nappat
nikommer att ha nappat
dekommer att ha nappat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle nappa
duskulle nappa
hanskulle nappa
viskulle nappa
niskulle nappa
deskulle nappa
12. Conditional perfect
jagskulle ha nappat
duskulle ha nappat
hanskulle ha nappat
viskulle ha nappat
niskulle ha nappat
deskulle ha nappat
Subjunctive
6. Subject
jagmå nappa
dumå nappa
hanmå nappa
vimå nappa
nimå nappa
demå nappa
13.Present perfect
jagmå ha nappat
dumå ha nappat
hanmå ha nappat
vimå ha nappat
nimå ha nappat
demå ha nappat
Imperative
Affirmative
dunappa
viLåt oss nappa
ninappa
Negative
dunappa inte
ninappa inte
Your last searches