Swedish-German translation of nynna

Translation of the word nynna from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nynna in German

nynna
sångverb summen, leise singen
Synonyms for nynna
gnolaverb småsjunga
Synonyms for nynna
Derived terms of nynna
Similar words

 
 

nynna as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) nynnanynnandenynnat
Indikative
1. Present
jagnynnar
dunynnar
hannynnar
vinynnar
ninynnar
denynnar
8. Perfect
jaghar nynnat
duhar nynnat
hanhar nynnat
vihar nynnat
nihar nynnat
dehar nynnat
2. Imperfect
jagnynnade
dunynnade
hannynnade
vinynnade
ninynnade
denynnade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade nynnat
duhade nynnat
hanhade nynnat
vihade nynnat
nihade nynnat
dehade nynnat
4a. Future
jagskall nynna
duskall nynna
hanskall nynna
viskall nynna
niskall nynna
deskall nynna
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha nynnat
duskall ha nynnat
hanskall ha nynnat
viskall ha nynnat
niskall ha nynnat
deskall ha nynnat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att nynna
dukommer att nynna
hankommer att nynna
vikommer att nynna
nikommer att nynna
dekommer att nynna
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha nynnat
dukommer att ha nynnat
hankommer att ha nynnat
vikommer att ha nynnat
nikommer att ha nynnat
dekommer att ha nynnat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle nynna
duskulle nynna
hanskulle nynna
viskulle nynna
niskulle nynna
deskulle nynna
12. Conditional perfect
jagskulle ha nynnat
duskulle ha nynnat
hanskulle ha nynnat
viskulle ha nynnat
niskulle ha nynnat
deskulle ha nynnat
Subjunctive
6. Subject
jagmå nynna
dumå nynna
hanmå nynna
vimå nynna
nimå nynna
demå nynna
13.Present perfect
jagmå ha nynnat
dumå ha nynnat
hanmå ha nynnat
vimå ha nynnat
nimå ha nynnat
demå ha nynnat
Imperative
Affirmative
dunynna
viLåt oss nynna
ninynna
Negative
dunynna inte
ninynna inte
Your last searches