Swedish-German translation of oförmärkt

Translation of the word oförmärkt from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oförmärkt in German

oförmärkt
allmänadjective verstohlen
Synonyms for oförmärkt
förstuletadjective hemligt, i smyg, omärkligt
Similar words

 
 

Your last searches